نمایش 1–12 از 48 نتیجه

سینک توکار نگین الماس مدل SA03

2,300,800 تومان
سینک نگین الماس مدل SA03 – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*122 سانتی متر – عمق: 16.5 سانتی متر –

سینک توکار نگین الماس مدل SA06

2,373,300 تومان
سینک نگین الماس مدل SA06 – نوع نصب: توکار – ابغاد: 50*122 سانتی متر – عمق: 16.5 سانتی متر –

سینک توکار نگین الماس مدل SA10

1,706,500 تومان
سینک نگین الماس مدل SA10 – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*100 سانتی متر – عمق: 16.5 سانتی متر –

سینک توکار نگین الماس مدل SA101

3,744,100 تومان
سینک نگین الماس مدل SA101 – نوع نصب: توکار – ابعاد: 52*122 سانتی متر – عمق: 22 سانتی متر –

سینک توکار نگین الماس مدل SA102

سینک نگین الماس مدل SA102 – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*80 سانتی متر – عمق: 22 سانتی متر –

سینک توکار نگین الماس مدل SA103

3,685,500 تومان
سینک نگین الماس مدل SA103 – نوع نصب: توکار – ابعاد: 52*122 سانتی متر – عمق: 22 سانتی متر –

سینک توکار نگین الماس مدل SA106

3,826,900 تومان
سینک نگین الماس مدل SA106 – نوع نصب: توکار – ابعاد: 52*122 سانتی متر – عمق: 22 سانتی متر –

سینک توکار نگین الماس مدل SA11

1,790,200 تومان
سینک نگین الماس مدل SA11 – نوع نصب: توکار – ابغاد: 50*100 سانتی متر – عمق: 17 سانتی متر –

سینک توکار نگین الماس مدل SA17

2,310,100 تومان
سینک نگین الماس مدل SA17 – نوع نصب: توکار – ابعاد: 52*120 سانتی متر – عمق: 16.5 سانتی متر –

سینک توکار نگین الماس مدل SA18

1,850,700 تومان
سینک نگین الماس مدل SA18 – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*82 سانتی متر – عمق: 16.5 سانتی متر –

سینک توکار نگین الماس مدل SA22

2,438,400 تومان
سینک نگین الماس مدل SA22 – نوع نصب: توکار – ابعاد: 52*120 سانتی متر – عمق: 18.5 سانتی متر –

سینک توکار نگین الماس مدل SA23

2,543,500 تومان
سینک نگین الماس مدل SA23 – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*122 سانتی متر – عمق: 18.5 سانتی متر –