نمایش 1–12 از 20 نتیجه

سینک توکار مس مدل 34T

8,000,000 تومان
سینک مس مدل 34T – نام محصول: سینک مس مدل 34T – نصب به صورت: توکار – ابعاد: 45*79.5 سانتی

سینک توکار مس مدل 40T

8,080,000 تومان
سینک مس مدل 40T – نام محصول: سینک مس مدل 40T – نصب به صورت: توکار – ابعاد: 45*85.5 سانتی

سینک توکار مس مدل 70

7,200,000 تومان
سینک مس مدل 70 – نام محصول: سینک مس مدل 70 – نصب به صورت: توکار – ابعاد: 45*75 سانتی

سینک توکار مس مدل 80

7,280,000 تومان
سینک مس مدل 80 – نام محصول: سینک مس مدل 80 – نصب به صورت: توکار – ابعاد: 45*85 سانتی

سینک توکار مس مدل D34

7,760,000 تومان
سینک مس مدل D34 – نام محصول: سینک مس مدل D34 – نصب به صورت: توکار – ابعاد: 45*75.5 سانتی

سینک توکار مس مدل D34T

11,120,000 تومان
سینک مس مدل D34T – نام محصول: سینک مس مدل D34T – نصب به صورت: توکار – ابعاد: 45*116 سانتی

سینک توکار مس مدل D40

7,920,000 تومان
سینک مس مدل D40 – نام محصول: سینک مس مدل D40 – نصب به صورت: توکار – ابعاد: 45*87.5 سانتی

سینک توکار مس مدل F34

4,960,000 تومان
سینک مس مدل F34 – نام محصول: سینک مس مدل F34 – نصب به صورت: توکار – ابعاد: 39*50 سانتی

سینک توکار مس مدل F34T

8,560,000 تومان
سینک مس مدل F34T – نام محصول: سینک مس مدل F34T – نصب به صورت: توکار – ابعاد: 50*79.5 سانتی

سینک توکار مس مدل F34TM

8,080,000 تومان
سینک مس مدل F34TM – نام محصول: سینک مس مدل F34TM – نصب به صورت: توکار – ابعاد: 52*79.5 سانتی

سینک توکار مس مدل F40

5,040,000 تومان
سینک مس مدل F40 – نام محصول: سینک مس مدل F40 – نصب به صورت: توکار – ابعاد: 45*50 سانتی

سینک توکار مس مدل F40T

8,640,000 تومان
سینک مس مدل F40T – نام محصول: سینک مس مدل F40T – نصب به صورت: توکار – ابعاد: 50*85.5 سانتی