نمایش 1–12 از 47 نتیجه

سینک توکار درسا مدل DS1000

5,825,600 تومان
سینک درسا مدل DS1000 – نام جدید محصول: DS3500-120 – طرح سینک: شیشه ای – نوع نصب: توکار – ابعاد:

سینک توکار درسا مدل DS110

3,624,800 تومان
سینک درسا مدل DS110 – نام جدید محصول: DS3100-116 – طرح سینک: فانتزی – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*116

سینک توکار درسا مدل DS111

3,205,600 تومان
سینک درسا مدل DS111 – نام جدید محصول: DS3100-100 – طرح سینک: فانتزی – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*100

سینک توکار درسا مدل DS115

3,205,600 تومان
سینک درسا مدل DS115 – نام جدید محصول: DS3101-100 – طرح سینک: فانتزی – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*100

سینک توکار درسا مدل DS116

3,722,400 تومان
سینک درسا مدل DS116 – نام جدید محصول: DS3101-120 – طرح سینک: فانتزی – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*120

سینک توکار درسا مدل DS119

3,722,400 تومان
سینک درسا مدل DS119 – نام جدید محصول: DS3102-120 – طرح سینک: فانتزی – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*120

سینک توکار درسا مدل DS121

3,722,400 تومان
سینک درسا مدل DS121 – نام جدید محصول: DS3103-120 – طرح سینک: فانتزی – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*120

سینک توکار درسا مدل DS122

3,722,400 تومان
سینک درسا مدل DS122 – نام جدید محصول: DS3104-120 – طرح سینک: فانتزی – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*120

سینک توکار درسا مدل DS123

3,722,400 تومان
سینک درسا مدل DS123 – نام جدید محصول: DS3105-120 – طرح سینک: فانتزی – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*120

سینک توکار درسا مدل DS124

3,722,400 تومان
سینک درسا مدل DS124 – نام جدید محصول: DS3107-120 – طرح سینک: فانتزی – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*120

سینک توکار درسا مدل DS125

3,508,000 تومان
سینک درسا مدل DS125 – نام جدید محصول: DS3106-100 – طرح سینک: فانتزی – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*100

سینک توکار درسا مدل DS126

3,722,400 تومان
سینک درسا مدل DS126 – نام جدید محصول: DS3108-120 – طرح سینک: فانتزی – نوع نصب: توکار – ابعاد: 50*120