نمایش دادن همه 6 نتیجه

شیر ظرفشویی استیل البرز مدل ST311

تومان
ظرفشویی استیل البرز ST311 مدل شیر شیر آشپزخانه PULL-OUTتمام استیل ST-311 وزن خالص (کیلوگرم) ۱.۵۸ وزن ناخالص (کیلوگرم) ۲.۵۴ ارتفاع

ظرفشویی استیل البرز مدل ST112

تومان
ظرفشویی استیل البرز ST112 مدل شیر شیر آشپزخانه تمام استیل ST-112 وزن خالص (کیلوگرم) ۱.۸۸۵ وزن ناخالص (کیلوگرم) ۲.۴۲۵ ارتفاع

ظرفشویی استیل البرز مدل ST211

تومان
ظرفشویی استیل البرز ST211 مدل شیر شیر آشپزخانه چند جهته تمام استیل ST-211 وزن خالص (کیلوگرم) ۲.۳۳۵ وزن ناخالص (کیلوگرم)

ظرفشویی استیل البرز مدل ST231

تومان
ظرفشویی استیل البرز مدل ST231 مدل شیر شیر آشپزخانه متحرک تمام استیل ST-231 وزن خالص (کیلوگرم) ۱.۶۱۵ وزن ناخالص (کیلوگرم)

ظرفشویی استیل البرز مدل ST321

تومان
ظرفشویی استیل البرز مدل ST321 مدل شیر شیر آشپزخانه PULL-DOWNتمام استیل ST-321 وزن خالص (کیلوگرم) ۲.۲ وزن ناخالص (کیلوگرم) ۲.۴۶

ظرفشویی استیل البرز مدل ST411

تومان
ظرفشویی استیل البرز ST411 مدل شیر شیر آشپزخانه تمام استیل دارای اهرم تصفیه آب ST-411 وزن خالص (کیلوگرم) ۲.۲۹۵ وزن