نمایش دادن همه 6 نتیجه

شیر ظرفشویی استیل البرز مدل ST311

3,121,624 تومان
ظرفشویی استیل البرز ST311 مدل شیر شیر آشپزخانه PULL-OUTتمام استیل ST-311 وزن خالص (کیلوگرم) ۱.۵۸ وزن ناخالص (کیلوگرم) ۲.۵۴ ارتفاع

ظرفشویی استیل البرز مدل ST112

ظرفشویی استیل البرز ST112 مدل شیر شیر آشپزخانه تمام استیل ST-112 وزن خالص (کیلوگرم) ۱.۸۸۵ وزن ناخالص (کیلوگرم) ۲.۴۲۵ ارتفاع

ظرفشویی استیل البرز مدل ST211

2,397,648 تومان
ظرفشویی استیل البرز ST211 مدل شیر شیر آشپزخانه چند جهته تمام استیل ST-211 وزن خالص (کیلوگرم) ۲.۳۳۵ وزن ناخالص (کیلوگرم)

ظرفشویی استیل البرز مدل ST231

1,880,120 تومان
ظرفشویی استیل البرز مدل ST231 مدل شیر شیر آشپزخانه متحرک تمام استیل ST-231 وزن خالص (کیلوگرم) ۱.۶۱۵ وزن ناخالص (کیلوگرم)

ظرفشویی استیل البرز مدل ST321

3,050,344 تومان
ظرفشویی استیل البرز مدل ST321 مدل شیر شیر آشپزخانه PULL-DOWNتمام استیل ST-321 وزن خالص (کیلوگرم) ۲.۲ وزن ناخالص (کیلوگرم) ۲.۴۶

ظرفشویی استیل البرز مدل ST411

3,607,400 تومان
ظرفشویی استیل البرز ST411 مدل شیر شیر آشپزخانه تمام استیل دارای اهرم تصفیه آب ST-411 وزن خالص (کیلوگرم) ۲.۲۹۵ وزن