سینک های فانتزی Alex
نوع فانتزی سینک های الکس با ضخامت ورق 0.8 میلیمتر و عمق لگن ۱۹۵ میلیمتر هستند که کد معرف آنها با عدد ۳ شروع می شود و به نوعی سینک های سری ۳۰۰ همگی فانتزی هستند که در این میان سینک های کد ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۳، و ۳۱۴ را می توان نام برد.

سینک های سوپر فانتزی Alex
نوع سوپر فانتزی سینک های الکس با ضخامت ورق 0.6 میلیمتر و عمق لگن ۱۸۰ میلیمتر هستند که کد معرف محصول آنها با عدد ۲ شروع می شود و اصطلاحا سینک های سری ۲۰۰ سوپر فانتزی می باشند و سینک های با کد ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲ و ۲۱۳ را شامل می شوند.

سینک های دیپ یا به اصطلاع عمیق Alex
نوع دیپ یا عمیق سینک الکس با ضخامت ورق 0.8 میلیمتر و عمق لگن ۲۰۰ میلیمتر هستند که کد معرف محصول آنها با عدد ۴ شروع می شود و اصطلاحا سینک های سری ۴۰۰ را سینک های دیپ یا عمیق می گویند چون عمق لگن بیشتری نسبت به سایر سینک های این شرکت دارد و سینک های با کد ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲ و ۴۱۳ را تشکیل می دهند.

نمایش 1–12 از 28 نتیجه

سینک باکسی الکس کد 101

7,800,000 تومان
سینک الکس کد 101 – نام محصول: سینک باکسی الکس کد 101 – ابعاد: 40*70 سانتی متر – عمق لگن:

سینک باکسی الکس کد 102

9,100,000 تومان
سینک الکس کد 102 – نام محصول: سینک باکسی الکس کد 102 – ابعاد: 40*100 سانتی متر – عمق لگن:

سینک باکسی الکس کد 103

9,870,000 تومان
سینک الکس کد 103 – نام محصول: سینک باکسی الکس کد 103 – ابعاد: 40*90 سانتی متر – عمق لگن:

سینک باکسی الکس کد 104

10,900,000 تومان
سینک الکس کد 104 – نام محصول: سینک باکسی الکس کد 104 – ابعاد: 40*100 سانتی متر – عمق لگن:

سینک باکسی الکس کد 105

7,800,000 تومان
سینک الکس کد 105 – نام محصول: سینک باکسی الکس کد 105 – ابعاد: 40*70 سانتی متر – عمق لگن:

سینک باکسی الکس کد 106

8,980,000 تومان
سینک الکس کد 106 – نام محصول: سینک باکسی الکس کد 106 – ابعاد: 40*70 سانتی متر – عمق لگن:

سینک باکسی الکس کد 110

4,000,000 تومان
سینک الکس کد 110 – نام محصول: سینک باکسی الکس کد 110 – ابعاد: 40*40 سانتی متر – عمق لگن:

سینک باکسی الکس کد 120

3,900,000 تومان
سینک الکس کد 120 – نام محصول: سینک باکسی الکس کد 120 – ابعاد: 34*40 سانتی متر – عمق لگن:

سینک توکار الکس کد 212

3,200,000 تومان
سینک توکار الکس کد 212 – نام محصول: سینک توکار الکس کد 212 – ابعاد: 50*120 سانتی متر – عمق

سینک توکار الکس کد 213

3,200,000 تومان
سینک الکس کد 213 – نام محصول: سینک توکار الکس کد 213 – ابعاد: 50*120 سانتی متر – عمق لگن:

سینک توکار الکس کد 214

3,200,000 تومان
سینک الکس کد 214 – نام محصول: سینک توکار الکس کد 214 – ابعاد: 50*120 سانتی متر – عمق لگن:

سینک توکار الکس کد 311

3,600,000 تومان
سینک الکس کد 311 – نام محصول: سینک توکار الکس کد 311 – ابعاد: 50*120 سانتی متر – عمق لگن: